Nový zákon o znalcích

I přes velký nesouhlas odborné veřejnosti schválili poslanci nevyhovující znění zákona. Aktuálně se řeší už jen prováděcí vyhláška. Náš spolek se velmi intenzivně snažil prosadit změny a přimět poslance, aby naslouchali. Bohužel, marně.V rámci naší působnosti se budeme snažit přispět alespoň k co nejlepšímu znění prováděcího předpisu a dále budeme usilovat o změnu zákona. Zákon ve své stávající podobě přináší vysoké požadavky (jinak důvodné a žádoucí), které hraničí se šikanou a demotivuje ke znalecké činnosti. Máme obavu o odchod špiček napříč všemi obory. Nesouhlasíme se způsobem a rozsahem sběru dat o posudcích a živých kauzách, zejména pokud jsme (jako celá veřejnost) svědky nedostatečné ochrany a bezpečnosti dat spravovaných státem. Zákaz znalecké činnosti mimo znaleckou kancelář, případně ve více kancelářích považujeme za nedůvodné omezování podnikání. Nesouhlasíme s privilegováním ústavů, na které jsou překvapivě kladené menší nároky, mají méně omezení, nemusí platit pojistné a přitom nenesou vyšší riziko. Velice asymetrická jsou také práva a výhody, které vůbec nevyvažují povinnosti a rizika sankcí. K tématu jsme se více dozvěděli na semináři od Mgr. Barbory Bircher, které tímto děkujeme za objasnění novinek, ochotu vážit cestu k nám a účastnit se semináře.


Sněmovní tisk 72

Sněmovna přehlasovala veto Senátu pomocí poslanců ANo a Pirátů. Výsledky hlasování.


Zákon je dostupný pod odkazem zde :

https://znalci.justice.cz/dokumenty/#dokumenty