Výzva k datových schránkám

Každému znalci byla automaticky zřízena nová datová schránka. I v tom případě, kdy již DS měl, jako podnikající fyzická osoba, případně jako občan. Podle dat MSp je velká část znalců, která se ještě do nové DS nepřihlásila.

https://znalci.justice.cz/vyzva-k-datovym-schrankam-pro-znalce/


sledujte obecně tuto stránku :

https://znalci.justice.cz/aktuality-clanky/?a=znalci